Tre spaningar från Almedalen 2019

Trots ett lugnare år är politikerveckan i Visby fortfarande intensiv. På Rippler snittade vi 21 seminarier per person och intrycken blir många. Det positiva i att uppleva mycket är att vi nu kan se de gemensamma nämnarna i årets diskussioner. Här presenterar vi tre spaningar vi bär med oss till i höst, och ser om […]