Vi föreläser på Beckmans!

Vi har ett PR-block på Beckmans!  Att avståndet kryper mellan vad som anses vara reklam och vad som anses vara pr är knappast någon nyhet. För att ge studenter inom visuell kommunikation ett pr-perspektiv, har vi teamat ihop med Beckmans Designhögskola. Samarbetet innebär att vi föreläser på Beckmans. Syftet med våra föreläsningar är att ge en […]