Life science & Healthcare

Vi skapar förtroende utifrån möjligheter i en reglerad bransch

Med en hög kreativ förmåga och stark känsla för tonalitet, IMA-kompetens, kunskap om regelverk och etiska riktlinjer, skapar vi engagemang och förtroende hos era intressenter, inklusive patienter och vårdgivare. Det gör att vi kan utmana traditionella tankesätt. Våra tjänster inom Life Science och Healthcare omfattar både intern och extern kommunikation.

Det går att kommunicera engagerande trots restriktioner

  • Thought leadership
  • Kommunikationsstrategi
  • Digital kommunikation
  • Medierelationer
  • Koncept och kampanjer
  • Översättning/copy/material

Värdeskapande kommunikation – med människan i centrum – om läkemedel, medicinteknik, forskning, patientorganisationer, vård och omsorg kräver insikt, kunskap och kreativitet.

Rippler har femton års erfarenhet av komplexa och kreativa kommunikationsuppdrag inom Healthcare och Life Science, det vill säga uppdrag för företag och organisationer som med hjälp av sin verksamhet, sina tjänster eller produkter, bidrar till att främja människors hälsa.

Vill du veta mer?

Bild på Lina

LINA EKROS

Partner & ansvarig Life Science / Healthcare

Maximera framgången inom Public Affairs

Life Science är en komplex och konstant föränderlig bransch där företag måste hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagstiftning och regleringar. På både nationell och internationell nivå påverkar detta hur företagen kan driva sin verksamhet och nå sina mål.

Rippler Public Affairs erbjuder strategisk rådgivning och påverkansarbete för Life Science-branschen. Vi har insikt i de pågående nationella och regionala planerna och vet var och när besluten fattas i dessa processer. Vi har också ett brett nätverk av kontakter inom branschen och den politiska arenan. Vi kan hjälpa företag att navigera i denna komplexa miljö och säkerställa att de når sina mål med tydlig affärsnytta.