Tjänster

Vad vi gör.

Med datadrivna insikter, strategisk expertis och progressiv kreativitet skapar vi integrerade kommunikationslösningar som driver förändring, skapar tillväxt och bygger långvarigt förtroende.

PR

Marknadskommunikation handlar mindre om vilken kanal du väljer och mer om att göra sig relevant. Rippler skapar kanaloberoende kommunikationskoncept som bygger på insikter, omvärldskontexter och innovation. Resultatet är autentisk storytelling som stärker varumärket.

Finansiell

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa förtroende och intresse bland externa intressenter. Vi hjälper börsnoteradebolag och deras ledning att skapa de bästa förutsättningarna på kapitalmarknaden.

Digital

I den digitala världen är det enkelt att skrika, men svårt att bli hörd. Med användarcentrerade lösningar skapar vi mätbart värde som stärker varumärken och gör maximal nytta.

Strategisk

Förtroendekapitalet är avgörande för företags möjligheter att attrahera kunder, medarbetare och investerare – i synnerhet vid tider av förändring. Vi hjälper företag att stärka dess position i relation till sina intressenter.

Hållbarhet

Oavsett om ni är ett stort eller litet börsbolag, statligt eller ett privat företag finns ett värde i att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att uppnå kraven, men också kommunicera hållbarhetsarbetet så att det blir begripligt – för alla.

Kris

Vi jobbar även med kommunikation inom specialistområdet Healthcare och Life Science, samt lånar ut vår expertis till kunder för interimsuppdrag.

Life Science & Healthcare

Interimsuthyrning