Warning: rmdir(/www/webvol15/t9/71k8588gk4pal2f/rippler.se/public_html/wp-content/cache/wpo-minify/tmp): Directory not empty in /www/webvol15/t9/71k8588gk4pal2f/rippler.se/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 1112
Agneta Nyholm

Handfasta tips: Års- och hållbarhetsrapporternas tid är här året om

Hur har det gått för våra svenska företag pandemiåret 2020? Det kan vi ta reda på genom att ta del av alla års- och hållbarhetsredovisningar som just nu publiceras.

En årsredovisning speglar inte bara året som har gått utan ger intressenter möjligheten att år från år följa hur företagets strategi har förändrats och hur satsningarna har fallit ut. Den ska gärna även förklara hur bolaget skapar värde och tar ansvar för sin påverkan på ett tydligt och enkelt sätt. Vägen dit är ofta en strategisk process där bolagets ambitioner och strategier ses över och definieras. 

Oavsett om det är ett börsföretags varumärke eller position som ska stärkas eller ett statligt bolag, kräver arbetet med årsredovisningen planering, tid och engagemang. Hur ni väljer att organisera, planera och producera kan ge stor effekt på slutresultatet och är även viktigt eftersom det innebär merarbete för delaktiga anställda – ett arbete som ska skötas parallellt med andra arbetsuppgifter.

Årsredovisningsarbetet inleds ofta redan på hösten och håller på fram till vårkanten, och projektet är omfattande. Målgrupper ska beslutas, budskapsworkshops ska genomföras, tidplaner ska spikas, texter ska skrivas, bilder ska väljas ut, affärsmodeller ska illustreras, siffror och grafer ska prickas, deadlines och korrekturvändor ska betas av och förankras. Inte minst av revisorer och styrelse som ska granska och godkänna. Några väljer att göra jobbet själva, andra anlitar en samarbetspartner.

På Rippler har vi hög kompetens och lång erfarenhet av års- och hållbarhetsredovisningar inom flera olika branscher. Vi är en trygg partner som vet vad som krävs; vi är lyhörda, kan regelverk och lagar, kan skriva komplicerade texter på ett enkelt sätt, har en skarp kreativ höjd, en hög servicegrad och en trygg produktionsprocess. Och beroende på ert behov kan vi hjälpa till med enskilda delar som rådgivning , grafisk form eller textarbeten eller allt som oftast hela produktionen, från ax till limpa.

Nu behöver vi som har arbetat med årsredovisningsprojekten vila och andas ut lite men snart är det höst igen och dags för nya tag.

Efter sommaren är det dags att starta upp arbetet med årets nya årsredovisningsproduktioner. Men kom ihåg – börja planeringen i god tid! Här kommer några tips och råd inför nästa produktion:

  • Avsätt tid internt och utse en intern projektledare
  • Klargör ansvarsområden och förväntningar med berörda
  • Ta fram en skarp och detaljerad tidplan med tydliga deadlines
  • Ha löpande avstämningar och dialog med styrgrupp/projektgrupp
  • Förankra internt
  • Arbeta i pålitliga och säkra verktyg
  • Utvärdera varje årsredovisningsproduktion – för att bli bättre till nästa år
  • Anlita en erfaren och trygg samarbetspartner som kan ge goda råd, avlasta, stödja, kvalitetssäkra och vara bollplank, och som kan ta hand om hela eller delar av produktionen

 

Lycka till!

Hör av dig till agneta@rippler.se om du vill veta mer.

Om (förtroende)krisen kommer

Hårdare medieklimat, ökade krav på transparens, och sociala medier gör att förtroendekrisen hamnar allt närmre företagen. Att vara väl förberedd när krisen kommer är A och O för att lyckas med krishanteringen och mildra konsekvenserna.

Läs hela inlägget »

Tre myter om sociala medier

Att hänga med i trenderna på sociala medier är inte helt lätt – och ibland lever gamla sanningar kvar lite för länge. Ripplers copywriter och content creator Joakim Frykberg slår därför hål på tre seglivade myter om sociala medier. Häng med!

Läs hela inlägget »

Maximera värdet av årsredovisningen

Att producera årsredovisning är tids- och kostnadskrävande. Missa inte chansen maximera värdet av det producerade innehållet för att stärka ert varumärke hos viktiga intressenter. Med en smart och proffsig digital version ökar värdet av er årsredovisning.

Läs hela inlägget »