Insight Karin

Goddag yxskaft? Nej tack.

Ordet ”medietränad” har på senare tid fått ett bad rep. Ripplers egen medietränare Karin reder ut vad det egentligen innebär att vara medietränad och ger tips för en lyckad intervju.

Jag får ibland höra att en offentlig person är ”medietränad” men i negativ bemärkelse. Någon som verkar hal, inte svarar på frågor eller mekaniskt upprepar tomma fraser utan koppling till sakfrågan.

Men i de fallen är hen antingen dåligt medietränad, eller inte alls. En bra medietränare lär dig tvärtom att möta media på ett ärligt och professionellt sätt. Du får verktyg som höjer ditt mediala självförtroende – det vill säga din förmåga att uttrycka dig trovärdigt och intressant. Du lär dig svara på frågor, utan att för den skull bli frågestyrd.  

Ditt perspektiv kanske inte stödjer det narrativ som journalisten hade tänkt sig från början. Men är det sant och intressant blir det värt att återberätta – och journalisten får underlag till en bra artikel eller givande nyhetsinslag. Alla är nöjda.

Här är tio tips på vägen till en lyckad intervju

  1. Ta initiativ – se intervjun som en möjlighet. 
  2. Analysera nyhetsläget och ta reda på frågeställningen. 
  3. Börja inte svara på frågor oförberedd, utan be att få återkomma. 
  4. Ta hjälp av pressansvarig och sakkunniga. 
  5. Arbeta med förberedd information – egna budskap.  
  6. Tänk på fakta, trovärdighet, empati och handlingskraft. 
  7. Använd bryggor, det vill säga övergångar till budskap. 
  8. Öva, öva, öva! 
  9. Tänk som en journalist – säg det viktigaste först. 
  10. Ta kontroll över kroppsspråk, röst och bildspråk. 

Vill du veta hur Rippler jobbar med medieträning och andra utbildningar i god kommunikation? Kontakta Karin så berättar hon mer.

KARIN JIHDE

Medietränare och kommunikations­konsult