LKAB – Digital års- och hållbarhetsredovisning

Utmaning Luossavaara-Kiirunavaara AB, eller LKAB som det förkortas, är en internationell gruv- och mineralkoncern och ett av Sveriges äldsta industriföretag. LKAB drivs av visionen: Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Varje år publicerar LKAB en års- och hållbarhetsredovisning som visar hur de har jobbat för att fullfölja detta. Vårt uppdrag var […]

MedHelp börsnoterat – Rippler har agerat kommunikationsrådgivare

Rippler Communications har agerat kommunikationsrådgivare inför MedHelp Cares börsnotering på Nasdaq First North Growth Market den 26 oktober. I samband med MedHelp Cares börsnotering tillfördes bolaget en emissionslikvid om 50 miljoner kronor. Intresset för att teckna aktier i MedHelp Care var stort och erbjudandet vid noteringen övertecknades till 310 procent. MedHelp Care är ett SaaS-bolag […]